Ja jums ir nepieciešams atbildīgs grāmatvedis, kurš savu darbu paveic kvalitatīvi un savlaicīgi, bet nav izdevīgi algot pašiem savu grāmatvedi, izmantojiet mūsu pakalpojumus.

Mūsu pieredzējušie speciālisti labprāt uzņemsimies rūpes par jūsu grāmatvedību. Piedāvājam kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus ne vien uzņēmumiem, bet arī privātpersonām.

  • Pamatojoties uz jūsu iesniegtajiem dokumentiem, nodrošinām grāmatvedības operāciju uzskaiti.
  • Veicam algu aprēķinus, ievērojot konfidencialitāti.
  • Sagatavojam maksājuma uzdevumus
  • Sastādām iedzīvotāju ienākuma nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa un sociālā nodokļa atskaites, kā arī rūpējamies par citu jums nepieciešamo atskaišu sastādīšanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā vai citās valsts iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  • Veicam uzņēmuma gada pārskata sastādīšanu.
  • Rūpējamies ne vien par iepriekš nosaukto, bet arī dažādu citu finanšu dokumentu sagatavošanu.
  • Veicam grāmatvedības kvalitātes pārbaudes.
  • Izstrādājam grāmatvedības politiku.
  • Sniedzam konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos.
  • Sniedzam juridiskos pakalpojumus, kuros ietilpst uzņēmumu dibināšana, darbojošos uzņēmumu pārreģistrācija komercreģistrā, uzņēmuma pamatdokumentu grozījumi u.c.
Pakalpojumu cenas tiek noteikta pēc vidējā grāmatvedības operāciju daudzuma mēnesī. Līgumā tiek noteikta ikmēneša samaksas summa, kura var tikt mainīta pieaugot grāmatvedības operāciju daudzumam.
Darbā pats svarīgākais mums ir atbildība, precizitāte, savlaicīga darba izpilde, konfidencialitāte. Tālab varat būt droši, ka ir visi priekšnoteikumi veiksmīgai un ilgstošai sadarbībai.

Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti.